Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

Adalbert67
7655 d6b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Adalbert67
7881 9e35 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viasmutnazupa smutnazupa
Adalbert67
3360 0773 500
Reposted frommuaddib muaddib viazelbekon zelbekon
Adalbert67
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viarelationshit relationshit

May 14 2019

Adalbert67
1842 8fc1
Adalbert67
0474 0768 500
Reposted froms3 s3 viaserempoz serempoz
Adalbert67
5459 e873 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaserempoz serempoz
Adalbert67
Adalbert67

May 13 2019

Adalbert67
Adalbert67
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viaserempoz serempoz
Adalbert67
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viaserempoz serempoz
Adalbert67
1278 56dc 500
Reposted frompiehus piehus viaserempoz serempoz
Adalbert67
1389 22ee 500
Reposted frompiehus piehus viaserempoz serempoz

May 12 2019

Adalbert67
Adalbert67
1836 ca8d 500
Reposted fromolbaria olbaria viachudazupa chudazupa
Adalbert67
6532 2ba0 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viachudazupa chudazupa
Adalbert67
Adalbert67
0388 8a3f 500
Reposted fromregcord regcord viazelbekon zelbekon

May 11 2019

Adalbert67
3119 35d1 500
Reposted fromtfu tfu viazelbekon zelbekon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...