Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

Adalbert67
4104 3cb9
Adalbert67
4728 5c8c 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaalicemeow alicemeow
Adalbert67
1684 5dc0 500
Reposted fromtfu tfu viaalicemeow alicemeow
Adalbert67
8889 89bb 500
?
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaalicemeow alicemeow
Adalbert67
7502 1b86
Reposted fromtfu tfu viaalicemeow alicemeow
Adalbert67
2471 efcd 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaalicemeow alicemeow
Adalbert67
9043 0670 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaalicemeow alicemeow
Adalbert67
0032 80e1 500
Reposted fromzie zie viaalicemeow alicemeow

July 31 2017

Adalbert67
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso

July 26 2017

Adalbert67
9363 ccb3 500
Reposted fromMuppet Muppet viablackheartgirl blackheartgirl
Adalbert67
9769 1491 500
Reposted fromsohryu sohryu viamental-cat mental-cat
Adalbert67
Reposted fromhogwarts hogwarts viamental-cat mental-cat
Adalbert67
7248 e5ed
Reposted frompsychosis psychosis viablackheartgirl blackheartgirl
Adalbert67
9135 1b9c 500
9553 f660 500

dumb-science-jokes:

German: every letter is pronounced

Arabic: every letter is pronounced including the ones that aren’t on the page

Adalbert67
9236 a5f3
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamental-cat mental-cat
Adalbert67
6687 bed0 500
Reposted fromfotofob fotofob viamental-cat mental-cat
Adalbert67

July 25 2017

Adalbert67
2690 701b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viablackheartgirl blackheartgirl
Adalbert67
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl