Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

2775 979b 500

josiahfiles:

trying to present simple concepts that work best with a casual/unplanned atmosphere in a polished illustration

Reposted fromwinecupwars winecupwars viainto-black into-black
Adalbert67
Adalbert67
2742 bf94

*ominous gong ringing*

Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viamental-cat mental-cat
Adalbert67
7361 4705 500
Reposted fromelegy elegy viaredheads redheads

June 07 2017

Adalbert67
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Adalbert67
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Adalbert67
Czekasz na ten dzień. Idziesz. Chlasz. Pierdolisz głupoty.  Przez chwilę jesteś szczęśliwy. Wracasz. Nie wysypiasz się.  I zaczynasz kolejny nic nie warty dzień w swoim życiu. Codzienność.
Reposted fromautonomia autonomia viablackheartgirl blackheartgirl
8962 2136 500
Reposted fromikari ikari viasadporn sadporn

June 06 2017

Adalbert67
8669 9943 500
Reposted fromNajada Najada viamental-cat mental-cat
Adalbert67
3907 78a3
Reposted frommental-cat mental-cat viamental-cat mental-cat
Adalbert67
1819 1b26 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viamental-cat mental-cat
Adalbert67
Reposted fromFlau Flau viamental-cat mental-cat
8076 3189 500

laclefdescoeurs:

Evening falls, 1916, Nikolay Dubovskoy

Adalbert67
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viablackheartgirl blackheartgirl

June 04 2017

Adalbert67
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
9478 36b6 500

madnissneverclean:

thepaulrbear:

skeletosrex:

atomicovermind:

This is a fantastic logo. 

wow that rly is

This is the best piece of graphic design I’ve ever seen.

Graphic design really is their passion

Reposted fromcobbl3 cobbl3 viainto-black into-black
Adalbert67
- Czego ci najbardziej brakuje?
- Ludzi, od których się oddaliłem.
— Humans of New York: Stories
6749 68f0 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viainto-black into-black
9302 2b12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl