Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

Adalbert67
5440 d332 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viainto-black into-black

June 19 2017

Adalbert67
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viablackheartgirl blackheartgirl
Adalbert67
Centrum mojego świata nie jest handlowe.
— Loesje
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viainto-black into-black

June 16 2017

Adalbert67
0841 1a8c 500
Pogoda na dzisiaj:
Reposted fromdobry dobry viaalicemeow alicemeow

June 14 2017

Adalbert67
Adalbert67
Fizyka
Reposted fromPawelS PawelS viaalicemeow alicemeow

June 13 2017

2649 d0ad 500
Reposted fromoswiniarty oswiniarty viamental-cat mental-cat
Adalbert67
Adalbert67
2701 1725

June 11 2017

Adalbert67
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viarelationshit relationshit
Depression
is an ocean
and sometimes people
just don’t know how to swim.
— (via mypenleaksiridescence)
Reposted fromshitsuri shitsuri viarelationshit relationshit
Adalbert67
Adalbert67
4607 a191
Reposted fromscorpix scorpix viablackheartgirl blackheartgirl
Adalbert67
1386 8b18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaMrHobbes MrHobbes

June 09 2017

Adalbert67
3329 f6a4 500
Reposted fromkelu kelu viaalicemeow alicemeow
Adalbert67
3674 03af 500
Reposted fromtfu tfu viaalicemeow alicemeow

June 08 2017

8500 d35b 500

earthunboxed:

Río Ixcan, Guatemala | by Abel Juarez

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl