Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

Adalbert67
1517 d7d1 500
Reposted fromkaiee kaiee viasadporn sadporn

October 17 2017

Adalbert67
8154 e6f5 500
Reposted fromzciach zciach viablackheartgirl blackheartgirl
Adalbert67
Żal, że nie udało się urzeczywistnić czystego życia w sobie, że nękają nas świadomość, duch, myśli i wartości, że dręczą nas tęsknota, rozpacz, obsesje i lęki, że czuło się na każdym kroku, w każdym rytmie, w każdej chwili życia śmierć, że w każdej chwili torturował nas lęk przed nicością, myśl o marności i obawa przed istnieniem.

Żal, że nie jest się czystym życiem, że życiem nie jest pieśnią, porywem i przeszywającym nas drżeniem, żal, że nie jest się tchnieniem tak czystym, że staje się ułudą, i tak gorącym, że stanowi pocieszenie, że nie jest się szczęściem, rozkoszą, śmiercią od światła.

— "Księga złudzeń" Cioran
Adalbert67
Wszystko staje się trudne, kiedy chce się posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek, bo to wcale nie należy do przyjemności.
— Tove Jansson
Reposted fromintotheblack intotheblack viainto-black into-black
Adalbert67

- Poczęstowałbym cię cukierkiem, ale się boję.
- Czego się boisz?
- Że weźmiesz.
— Muminki Bobek do Małej Mi:
Adalbert67
8981 d29b
Reposted fromzuli zuli viainto-black into-black
Adalbert67

Świadomość...

Mój mózg zapamiętał go... I to bardzo wyraźnie.  Jego osoba kojarzy mi się z silnymi emocjami i uczuciem, którym nadal go darzę. Moje ciało zajerestrowało jego dotyk i domaga się go każdego dnia coraz mocniej. Wyrył bardzo głęboką ranę, która krwawi. Rozszerza się za każdym razem kiedy podmuch wiatru przypomni mi o kolejnej chwili z przeszłości.
Adalbert67
4844 6adb 500

October 16 2017

7910 87f9 500

redlipstickresurrected:

Maegami Mami aka マエガミマミ aka Mae Gami Mami (Japanese, b. Gunma prefecture, Japan) - Illustration for Magazine VERY December issue.

Reposted fromkimik kimik viapseudooptymistka pseudooptymistka
Adalbert67
1000 2f32
Reposted frommoomins moomins viapseudooptymistka pseudooptymistka
Adalbert67
4414 4a65 500
Reposted frompimpus pimpus viapseudooptymistka pseudooptymistka

October 15 2017

Adalbert67
9892 e083 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viainto-black into-black
Adalbert67
Adalbert67
2577 4620 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viainto-black into-black
5983 624c

Me, myself and I

Reposted frommyry myry viainto-black into-black
Adalbert67
1602 db45 500
Reposted fromhepi hepi viainto-black into-black
Adalbert67
3590 ab02 500
3283 5ecf
Adalbert67
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viablackheartgirl blackheartgirl
Adalbert67
0826 e961
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl