Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

Adalbert67
2124 3126 500
Reposted fromtfu tfu viamental-cat mental-cat
Adalbert67

Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie. 

— Friedrich Nietzsche - Poza dobrem i złem
Adalbert67
8985 70f6 500
Reposted fromtfu tfu viainto-black into-black
Adalbert67

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viainto-black into-black

May 22 2018

Adalbert67
5405 f59b
Reposted fromdeszcz deszcz viakurenaisuiren kurenaisuiren
Adalbert67
0880 d073 500
Reposted fromkurenaisuiren kurenaisuiren
Adalbert67
7754 041e
#me
Reposted fromapatia apatia viakurenaisuiren kurenaisuiren
Adalbert67
Adalbert67
outdoors
Reposted fromDeva Deva viascorpix scorpix
Adalbert67
9213 e254
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix

May 21 2018

8733 404e 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viainto-black into-black

May 19 2018

Adalbert67
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool viaAmericanlover Americanlover
8197 c0ca 500

midnight-summerx:

‘Windflowers’ - John William Waterhouse

Adalbert67
8845 2149 500
Adalbert67
0068 38e1 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viamental-cat mental-cat
Adalbert67
0283 7a11 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viamental-cat mental-cat
Adalbert67
W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć (...). Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu - jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko.
Reposted fromlovvie lovvie viainto-black into-black

May 17 2018

Adalbert67
7876 7a3d 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
Adalbert67
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl