Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

Adalbert67
470/2015
*** (A więc nikt nie przeprosi) - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
A więc nikt mnie nie przeprosi  za wszystko co się stało?
Nikt się nie będzie tłumaczył,  że nie mógł wymyślić lepiej?
Nikt mi nie powie Maleństwo  jakżeś się dzielnie trzymało?
Nikt mi medalu nie przyzna  ni po ramieniu poklepie?
Nikt nie powie dlaczego?  nikt mi nie powie dla kogo?
Nie wyjmie mi z serca strzały?  Nie zdziwi się że z nią żyłam?
Nie pocałuje mnie za to? I przejdę samotną drogą,
zgubię się i zarzucę,  tak jakbym nigdy nie była?
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viainto-black into-black

February 14 2019

Adalbert67
Adalbert67
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viabullet00 bullet00

February 13 2019

Adalbert67
Adalbert67
7786 6c9a 500
Wroclove <3 by Marcin Oscenda
Reposted frominto-black into-black

February 09 2019

Adalbert67
4531 e6ca 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viajemkartofle jemkartofle
Adalbert67
Reposted fromzelbekon zelbekon
Adalbert67
3083 ed72
Reposted fromGIFer GIFer viabullet00 bullet00
Adalbert67
5769 47d7 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
Adalbert67
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viamyu myu
Adalbert67
5487 2a76 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaFienrira Fienrira

February 08 2019

Adalbert67
1302 71c4
StreetView
Adalbert67
Adalbert67
5410 795f
When Soup is back online, and you see your favourite soups not given up during the downtime:
Reposted fromOverseerSkretu OverseerSkretu viaEtnigos Etnigos
Adalbert67
Jeżeli nie wiesz co czynisz, rób to w sposób elegancki. 
— 12 prawo Murphy'ego
Reposted fromlovvie lovvie viainto-black into-black
Adalbert67
5415 2f6b 500
Reposted frommalice malice viabullet00 bullet00

February 07 2019

Adalbert67
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
Adalbert67
4887 fb8b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
Adalbert67
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
Adalbert67
5285 d38b 500
Reposted frominto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl