Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

Adalbert67
Powoli do przodu. Wdech i wydech. Znowu. Krok po kroku. Restart. Kurwa. Restart. Ok. Ok. Kroczek po kroczku. Patrzymy tylko w przód. Powolutku. Do przodu. Uśmiech to podstawa. Wdech i znowu wydech. I znowu. Nie patrzymy w tył. Do przodu. Metoda małych kroczków. Ja pierdole. Uśmiech. Ok.
Reposted fromchocoway chocoway viainto-black into-black
Adalbert67
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"

September 23 2018

Adalbert67
Adalbert67
3885 8661 500
Reposted fromLane Lane viainto-black into-black
Adalbert67
Reposted frompsychedelix psychedelix viainto-black into-black
Adalbert67
Ja chciałam, żeby było dobrze, żeby mnie ktoś przytulił, żeby pogadał, pośmiał się ze mną, żeby wyszedł ze mną na spacer i podzielił tęsknotę za psem. Żeby zrozumiał, że ja lubię książki i poczucie bezpieczeństwa, że właściwie to nic więcej od życia nie chcę, tylko psa, książkę i przyjaciela.
— Sylwia Kubryńska - "Kobieta dość doskonała"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainto-black into-black

September 22 2018

Adalbert67
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viapseudooptymistka pseudooptymistka
Adalbert67
7845 3f35 500
Adalbert67
7276 67ec 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainto-black into-black
Adalbert67
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainto-black into-black
Adalbert67
1773 f1ae 500
Reposted frompeper peper viapseudooptymistka pseudooptymistka
Adalbert67
8179 0d4a 500
Reposted fromexistential existential
Adalbert67
2437 308e 500
Reposted fromexistential existential

September 21 2018

Adalbert67
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
Adalbert67
5881 6a66 500
Adalbert67
Adalbert67
5523 1aac 500

September 20 2018

Adalbert67
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viablackheartgirl blackheartgirl

September 19 2018

Adalbert67
3753 3dcf
Adalbert67
6334 746a
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl