Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

Adalbert67
3440 5888 500
Reposted fromtichga tichga viaalicemeow alicemeow
Adalbert67
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska

March 25 2017

Adalbert67
Adalbert67
3087 20dd 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaalicemeow alicemeow

March 24 2017

Adalbert67
2717 6692 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viamental-cat mental-cat
Adalbert67
7143 0173 500
tak bardzo chcę
Reposted fromjujeczka jujeczka viaalicemeow alicemeow

March 23 2017

Adalbert67
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Adalbert67
8300 7d13 500
Reposted fromfantasyart fantasyart viamental-cat mental-cat
8035 6058 500
Reposted fromiPodChick iPodChick viablackheartgirl blackheartgirl

March 20 2017

Adalbert67

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

Adalbert67
5939 f314 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viastarwars starwars

March 19 2017

Adalbert67

my-edits-have-no-remorse:

A follow-up on this. =X

Adalbert67
7656 bc3d

niaatastic:

zenzfb:

sickomobb:

me and my best friends

this was unnecessarily adorable.

homies always help homies

Reposted fromerial erial viainto-black into-black
Adalbert67
Reposted fromFlau Flau viamental-cat mental-cat
Adalbert67
7954 c665
9024 876a

sunio:

Bubblegum Crisis - episode 7, directed by Fumihiko Takayama.

Reposted fromfuckblack fuckblack viamental-cat mental-cat
Adalbert67
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka vialonelygirl15 lonelygirl15
Adalbert67
6009 353f 500
Luna by Léon-François Comerre
Reposted fromNajada Najada viamental-cat mental-cat
Adalbert67
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha...  Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz? 
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viamental-cat mental-cat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl